top of page

Biografie

Biography

Studiolinmaakt-181.jpg

Hoewel ik ooit een creatieve opleiding gedaan heb, kwam het er pas later in mijn leven van om me toe te leggen op schilderen.


Ik maak graag werk dat laat zien hoe ik in het leven sta en wat mij
bezighoudt. Mijn werk bestaat uit meerdere lagen, waarbij ik acrylverf en mixed media gebruik. Ik heb niet altijd een concrete voorstelling van wat ik ga doen, maar er zijn veel dingen die maken dat ik met mijn penselen aan de gang wil gaan. Mijn inspiratie haal ik uit mijn wandelingen in de natuur, wat ik hoor in het nieuws, wat mij raakt in mijn geloof en uit mijn passie voor gerechtigheid.

Mijn stijl is intuïtief, meestal figuratief en ik houd ervan nieuwe technieken uit te proberen. Het schilderproces kan een uitdaging zijn, omdat er vaak veel lagen en veranderingen nodig zijn om te kunnen uitdrukken, waar het je om begon. Ik houd van dit proces, het heeft betrekking op mijn zijn en het kan me op onverwachte mogelijkheden brengen om uit te drukken wat mij motiveert en raakt in het maken van kunst.


In 2014 heb ik voor het eerst geëxposeerd, waarna andere exposities volgden.  Het mooie van exposeren is, dat je merkt hoe mensen reageren op je werk. Soms spreekt een schilderij waarvan je het zelf eigenlijk niet verwachtte, iemand het meeste aan of emotioneert het zelfs. Dat laat weer zien hoe persoonlijk het beleven van kunst is.


In mijn atelier geef ik ook workshops. Ik vind het heerlijk om mensen te begeleiden in het ontdekken van hun talenten en het is mooi om te zien hoe de resultaten hen vaak verrassen.

Although I had a creative education in my younger years, I only really started to focus on painting later on in my life.

 

I love to create work that mirrors how I live life and what moves me. My work is multi-layered. I use acrylic paint and mixed media. I don’t always have a clear intention, but there are many things that make me want to grab my brushes and get started. My inspiration comes from my walks in nature, and things I hear in the news, but also my faith and my passion for justice.


My style is intuitive and mostly figurative, and I love exploring new techniques. The process of painting can be challenging, as it can sometimes take lots of layers and changes before my artwork becomes what I was trying to express in the first place. I love this process, it involves my whole being and it can take me to unexpected places as I find ways to express what motivates and moves me in making my art.

 

I had my first exhibition in 2014 which was followed by several others. What I enjoy about exhibiting is being able to see people's emotional reaction to my work in person. Sometimes a piece of work that you aren't expecting to evoke a reaction is deeply appealing and people have really emotional responses to it. This shows how personal the experience of artwork can be.


I also host workshops in my studio. I love to guide people in the discovery of their own gift in art and it's rewarding to see how the results often surprise them.

bottom of page