top of page

Het mooie van een website is, dat je in feite een doorgaande expositie hebt van je werk. Want ook al schilder je vooral vanuit je eigen behoefte om uitdrukking te geven aan wat je raakt en motiveert, het geeft voldoening om je werk te kunnen delen met anderen. U zult zien dat mijn werk divers is. Soms schilder ik met een duidelijk uitgangspunt en wil ik uitdrukking geven aan een emotie, die ik zelf ervaar. Dat ziet U bijvoorbeeld bij schilderijen over een Bijbeltekst, of een actuele situatie zoals die van vluchtelingen. Maar het kan ook zijn, dat ik zomaar begin en kijk wat er gebeurt. Dat kan tot een figuratief werk leiden, of het blijft abstract. Hoe het ook zij, ik werk altijd vanuit mijn intuïtie en vaak leidt een schilderij mij naar onverwachte beelden.

Klik op de foto's voor info.

The nice thing about having your own website is that in effect you have a continuous exhibition of your work. Because even though you mainly paint from your own need to express what touches and motivates you, it gives satisfaction to be able to share your work with others. My work is diverse. Sometimes I paint with a clear starting point and I want to express an emotion that I'm experiencing. You see this, for example, in paintings about a Bible verse, or current events like the plight of refugees. But equally, sometimes I just start and see what happens. This can lead to figurative or abstract work. What is constant, is that I always work from my intuition which quite often this leads to unexpected images.

Just click on the images for info.

Galerij

Gallery

bottom of page